İZMİR HAVA DURUMU
IZMIR
ANKETLER
Adresimize nasıl ulaştınız?Oy ver

Diğer Anketleri Gör
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

KARŞIYAKA BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin adı "Karşıyaka Birliği ve Dayanışma Derneği" dir.
Kısa adı : “KARŞIYAKA BİRLİĞİ” dir.
Derneğin merkezi Karşıyaka'dır.
Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Derneğin Amacı
Madde 2-
Ben, bütün İzmir’i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir’in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim. Yalnız bir tesadüf, beni Karşıyaka’ya daha fazla bağlamıştır. Karşıyakalılar, annem sizin bağrınızda, sizin topraklarınızda yatıyor. Karşıyakalılar, İzmir’i gördüğüm gün evvelâ Karşıyaka’yı ve orada da sizin Türk topraklarınızda yatan annemin mezarını gördüm”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1925/KARŞIYAKA
İfadesi ile gururlandığımız güzel Karşıyaka’mızı daha da çağdaş bir kent haline getirme çabasıyla oluşan Karşıyakalılık ruhunun hayata geçirilmesi derneğimizin temel amacıdır.
Karşıyakalılık ruhu; Karşıyaka’da doğmuş, yaşamış veya yaşamakta olan, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, “NE MUTLU KARŞIYAKALIYIM” DİYEN, Karşıyaka’nın tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini, ekonomik birliğini ilke edinmiş, Karşıyakalılar arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı, Karşıyaka kentinin doğru yönetilmesi ile gelecek kuşaklara daha güzel bir Karşıyaka bırakmayı amaç edinmiş bireylerin sahip olduğu ortak manevi bir değerdir.
Dernek; Karşıyakalılık ruhunu hisseden herkesi bünyesinde toplayan Karşıyaka'nın modern çağdaş bir kentolması için çalışmayı prensip edinen, Karşıyakalıların sosyal ekonomik sportif işbirliği sağlayan, Karşıyaka’ya ve Karşıyakalılara sahip çıkıp onların her konuda çıkarını korumayı ilke edinen, Karşıyakalılar arasında dayanışmanın sağlanması, ekonomik birlikteliğin harekete geçirilmesi, Karşıyakalıların yüksek kalitede huzurlu bir yaşam standardına kavuşturulması, politik birlikteliklerle yöneten durumuna Karşıyakalıların geçirilmesi, zor durumdaki Karşıyakalı ailelere sahip çıkılması, işsizlerimize iş bulunması, Karşıyakalılık ruhuyla hareket eden bir insan kitlesi yaratılması.
Karşıyaka ve ülkemizdeki Resmi Kurumlar ile Uluslararası düzeydeki tüm fon ve kuruluşlara; Karşıyaka için yararlı proje ve hizmetleri önermek, bu projeleri bizzat gerçekleştirmek için bu konuda hibe, bağış ve kredi almak, başkaca yararlı proje ve hizmetleri desteklemek, aleyhe olan proje ve hizmetlerin durdurulması için çalışma ve görüşmeler yapmak, bu konularda kamuoyu oluşturmak, panel, yürüyüş ve konferanslar düzenlemek, doktrin çalışmaları hazırlamak, dava açmak veya tüm yasal yollara başvurmak, bu hususlarda diğer sivil Toplum Kuruluşlarına öncülük etmek.
Karşıyakamızda yeşili, denizi, çevreyi ve doğayı korumak.
Çalışma Konuları ve Biçimleri
Karşıyaka'da Karşıyakalılık ruhunu geniş kitlelerce benimsetilmesi için çalışmalar yapmak.
Karşıyakalılık bilincinin yerleştirilmesi amacıyla kurs, seminer, panel gibi çalışmalar gerçekleştirmek.
Karşıyakalıların bir araya gelebilmesi için sosyal kültürel tesisler kurmak, işletmek. Karşıyakalının birbirini tanıması ve kaynaşması için konser toplantı yemek vs. etkinlikler düzenlemek.
Karşıyaka tarihi ile ilgili olarak bilgi belge ve yayın oluşturmak toplamak, bunların dağtıımını yapmak ve Karşıyaka tarihi ile ilgili bir Karşıyaka Müzesi Oluşturmak.
Karşıyaka ve Karşıyakalılar ile ilgili gazete, dergi, kitap hazırlamak ve yayınlamak ve dağıtmak.
Yurt dışında ve yurt içinde yaşayan Karşıyakalılarla irtibat kurmak ve onlarla ortak organizasyonlar yaparak Karşıyaka'nın ve Karşıyakalıların tanıtımı gerçekleştirmek
Film, belgesel çekerek, tiyatro oyunları sergileyerek yurt içinde ve yurt dışında Karşıyaka'nın reklamını iyi bir şekilde yapmak
Yoksul ve kimsesiz Karşıyakalıları saptayarak bu kişilerin hayatlarını sürdürmesi için gerekli maddi ve ayni katkılarısağlamak
Dernek faaliyetleri için gerekirse ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz malları satın almak, kiralamak satmak taşınmazlar üzerinden ayni hak tesis etmek.
Uluslararası kuruluşlara üye olmak ve bunlarla ortak çalışmalar yapmak
Karşıyakalıların ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için sosyal projeler gerçekleştirmek
Karşıyaka'da bulunan işsiz kişilerin kayıtlarının tutularak iş bulma konusunda sosyal yardım sağlamak
Karşıyakalıların arasında dayanışma ağının geliştirilerek Karşıyakalıların kendilerini sahipsiz ve yalnız hissetmemesini sağlamak
Karşıyaka'nın sağlık, spor, eğitim ve adli konularda tesisleşmesini sağlayarak kendi kendine yeterliliğini sağlamak
Karşıyaka Spor Kulübü Derneği'ni desteklemek.
Karşıyaka tarihini, KSK tarihini ve kültürel değerlerini araştırmak,
Amacın gerçekleşmesi için gerekli olması durumda vakıf, federasyon kurmak veya kurulu federasyona üye olmak
Şube, Mahalle ve çalışma komisyonları kurmak
Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ve diğer dernek vakıflar ve sivil toplum kuruşları ile ortak projeler gerçekleştirmek ve birliktelik kurmak, Karşıyaka'nın ve Ege'nin değerlerini ve kültürünü yabancı kültürler karşısında korumak ve desteklemek

Tüzüğün Tamamı için tıklayınız.
   Karşıyaka Birliği Dernekler Federasyonu, kaynak gösterilerek verilerden yararlanılabilinir.
 
Bu web sitesi bir AKS-BİM Ltd. Şti. ürünüdür. Model A6W. 2012 . www.aksbim.com.tr